สอ.กฝร.-FTCSCApp

สอ.กฝร.-FTCSCApp

Description

เป็นแอพลิเคชั่นสำหรับสมาชิก โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้แบบ Real Time ซึ่งสมาชิกสามารถวางใจในระบบรักษาความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น ด้วยการเข้ารหัส PIN Code ปัจจุบันแอพพลิเคชั่น สามารถรองรับการตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้ - ข้อมูลสมาชิก - ข้อมูลทุนเรือนหุ้น และรายการเคลื่อนไหวหุ้น - ยอดคงเหลือสินเชื่อ และรายการเคลื่อนไหวของบัญชี - ยอดคงเหลือเงินฝาก และรายการเคลื่อนไหวของบัญชี - หลักประกันสินเชื่อ - การค้ำประกันเงินกู้ - ผู้รับผลประโยชน์ - เงินปันผล - รายการเรียกเก็บรายเดือน

Screenshots

keyboard_arrow_up